درباره بستنی ایتالیایی | درباره جلاتو

هدف ما

هدف ما در این مجموعه شناسایی بهتر ایرانی درباره بستنی دست ساز ایتالیایی است. در واقع شما دوستان را با بهترین بستنی های تهران و ایران بیشتر آشنا می کنیم. پس اگر بستنی دوست هستید همراه ما شوید.

هدف بعدی ما استفاده از نظر شما کاربران برای دریافت نظرات شما عزیران درباره بستنی فروشان تهران و ایران است که بر اساس مکان های مختلف در استان ها ی مختلف ارزیابی شده و پیشنهدات خود را اعلام فرمایید.