درود بر دوست داران بستنی

درود بر شما عاشقان بستنی و دسر!

این اولین بلاگ ما خواهد بود. این وبلاگ در واقع اخبار، عکس و هرگونه مطلبی مرتبط با بستنی ایتالیایی، بستنی های دیگر و هرگونه دسر مربوط خواهد بود.

مار را در این راه همراهی و حمایت کنید.

 

با سپاس