تهیه جلاتو و مواد اولیه جلاتو

ترکیب اصلی تهیه جلاتومواد اصلی جلاتو

  • مواد مایع خوراک
  • مواد جامد خوراکی
  • هوا

مواد اولیه اصلی و کاربردی جلاتو

آب، هوا، شیر، شکر، خامه، تخم مرغ، کاکائو، مواد طبیعی متعادل کننده “Stabilizers” مواد دیگری مانند سس های میوه ای و خوراکی، پودر های خوراکی، انواع میوه جات و خیلی مواد دیگر.

کاکائو خامه تخم مرغ مواد میوه ای، پودری و سس خوراکی شیر stabilizer شکر

 

جلاتو بر اساس بیس “Based” شیر “Milk based gelato

جلاتو با شیر

جلاتو بر اساس بیس “Based”  آب “Water based gelato

جلاتو با آب